Polish (Poland)English (United Kingdom)

Bezpieczny gabinet

Opis: szkolenie skierowane zarówno do personelu zabiegowego, jak i właścicieli ośrodków. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi wymogami higieniczno – sanitarnymi, zasadami bezpieczeństwa przy zabiegach zarówno w trosce o pacjenta jak i personelu zabiegowego. W ramach szkolenia przedstawione zostaną również zasady tworzenia kartotek i kart zabiegowych oraz umiejętności uzyskiwania informacji od pacjenta na temat opinii o zabiegach i ośrodku. Pokazane zostaną także praktyczne metody tworzenia „bezpiecznej i komfortowej atmosfery” podczas zabiegów.